Ciekawostki,  Osobiste

Konkurs na 1 roczek

Czerwiec rok 2015

W późne popołudnie wynika rozmowa z Michałem na temat działalności gospodarczej. To człowiek czynu pod warunkiem, że mu się chce. Michał wspierał mnie od samego początku i to raczej on wyszedł z inicjatywą. Rozmowa trwała dwie godziny i klamka zapadła. Wykonał kilka telefonów i już byłam umówiona z osobą, która to wszystko miała załatwiać.

Mija rok od tego pamiętnego wydarzenia i przyznam szczerze, że mam przy sobie wspaniałych ludzi, którzy mnie zawsze wspierali. Ania, Paweł i Michał gnali mnie do pracy, wielokrotnie pomagali w załatwianiu spraw i wspierali duchowo 😉

Na ten roczek chciałam zorganizować konkurs. Z racji iż nie tylko kanzashi się zajmuję, ale również lubię fotografię – proponuję oto taki konkurs:

Wykonajcie jakąś pracę – rękodzieło – o obojętnej tematyce. Może to być bukiet kwiatów, opaska, spinka lub naszyjnik. Technika dowolna. Wykonajcie bardzo dobre zdjęcia swojego dzieła i wyślijcie do mnie. Praca będzie oceniana pod względem estetyki oraz techniki wykonanego zdjęcia i rzeczy na zdjęciu. 

Nagrody przedstawię na Facebook w wydarzeniu konkursowym

Dowiedz się więcej z regulaminu poniżej lub na stronie na Facebook. W razie pytań – pisz – odpowiem na każde pytanie 🙂

Oto regulamin Konkursu

Regulamin Konkursu „Rok na rynku”

§ 1 Cel konkursu
Celem konkursu jest:
1 promowanie rękodzieła jako alternatywny sposób spędzania wolnego czasu
2 popularyzowanie zakupów w sklepie online
3 nawiązywanie więzi klientów z marką i produktami.

§ 2 Organizator Konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Japoński Ogród Kanzashi (dalej JOK) z siedzibą w Gliwicach przy ul Artura Grottgera 28/3
2. Osoba upoważniona do udzielania informacji o konkursie: Bogusława Gołecka Szydło, ne tel. 795-932-124, poczta elektroniczna: jo.kanzashi@gmail.com
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.

§ 3 Założenia organizacyjne
1. Organizacja konkursu oraz nagrody są współfinansowane ze środków własnych JOK.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem strony internetowej www.kanzashi.pl oraz profilu firmowego na portalach społecznościowych
3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
4. Prace nadesłane na Konkurs drogą elektroniczną na adres jo.kanzashi@gmail.com (zdjęcie dobrej jakości lub kilka ujęć) muszą być oznaczone nazwą własną lub logo uczestnika konkursu.
5. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną jak w dowolnej formie – w mailu proszę o krótki opis pracy – co przedstawia zdjęcie i jaką techniką jest wykonana praca.
6. Tematyka prac – dowolna.
7. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac na stronie firmowej JOK lub na profilu w portalach społecznościowych.
8. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm). Czyli podanie w etapie końcowym imienia i nazwiska oraz miasta w jakim uczestnik mieszka.
9. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej JOKwww.kanzashi.pl oraz na profilu w serwisach społecznościowych.
10. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

§ 4 Ocena prac konkursowych
1. Prace konkursowe ocenia Komisja Konkursowa powołana w składzie: Bogusława Gołecka Szydło oraz Paweł Szydło.
2. Prace oceniane są pod względem estetycznego wykonania, użycia komponentów z naszego sklepu, oraz pomysłowości.
8. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

§ 5 Warunki przystąpienia do konkursu
1. Prace wykonywane są ręcznie dowolną techniką z użyciem komponentów zakupionych w sklepie online na www.kaznashi.pl
2. Zdjęcia prac powinny być wyraźne i obciążone znakiem wodnym nazwy bądź indywidualnym logo uczestnika. Zdjęcia bez takiego oznaczenia nie będą brane pod uwagę.
3. Wysyłać można tylko jedną pracę – jednak zdjęć (ujęć) kilka do 5 maksymalnie.
4. Prace należy przysyłać do 9 lipca 2016 roku.
5. Komisja Konkursowa wynik poda 16 lipca 2016 roku.

§ 6 Ogłoszenie wyników Konkursu
1. Lista nagrodzonych osób będzie opublikowana do 20 lipca 2016 na stronie www.kanzashi.pl oraz na profilu w serwisach społecznościowych.

§ 7 Nagrody główne i dodatkowe.
1. Główna nagroda (rzeczowa) za pierwsze miejsce będzie pudełko z dodatkami do rękodzieła znajdującymi się w sklepie online. Wartość szacowana pudełka z ozdobami i dodatkami to 150 zł. Zawartość pudełka będzie dostępna na stronie w formie zdjęć promujących konkurs.
2. Organizator przyzna również dwie nagrody dodatkowe wyróżniające uczestnika w formie Voucher imienny do sklepu online na kwotę 50 zł.

§ 8 Postanowienia końcowe
1. Konkurs jest formą zabawy zdrowa rywalizacja i dobry humor mile widziany